SCA:S SJOUGDÄLVENS KORTFISKEOMRÅDE

NÅSJÖN

Bilväg Tjärnmyrberget-Norrsjön-Nyselet. Du kommer fram till en mindre vägkorsning Svansele-Nåsjön. Fortsätt där rakt fram efter en mindre skogsbilväg ca 4 km fram till den södra änden av sjön. En Alternativ bilväg är att när man kommer till Långmarksjön, tag vänster och följ Sjougdälven tills denna väg kommer ut på vägen Norrsjön-Svansele. Tag därefter vänster, och följ vägen fram till korsningen Svansele-Nåsjön, fortsätt där mot Nåsjön. Vill Du prova Nåsjön i den norra änden av sjön, kan Du fortsätta bilvägen mot Svansele. När Du kommer till Svansele, tag höger mot Härbergsdalen. Mellan byarna Nyhem och Inviken, när Du har kört förbi en tjärn på höger sida om vägen, tag av mot höger på en skogsbilväg, som leder ända fram till norra änden av Nåsjön. Regelbundna utsättningar av öring förekommer. Fint fiske av både öring och röding. Eftersom bilväg går ända fram till sjön passar den även för barnfamiljer. Eftersom Nåsjön även fungerar som vattenmagasin till Korselbränna kraftverk, så kan vattennivån i sjön variera något. Nåsjön tycks vara något av en " kvällssjö-nattsjö" under varma sommardagar.

Till toppen av sidan

STENSJÖN, LILLSTENSJÖN

Bil från Norråker mot Svansele. Vänster i korsningen, vid Svansele efter ca 4 km svänger en skogsbilväg till vänster. Kör den till vägslutet (vägen är inte allt för bra i uppförsbacken eftersom allt fler stenar kommer fram efter kraftiga regn). Från vägslutet finns en ca 1,5 km lång stig fram till södra änden av sjön, där sjön har sitt utlopp genom Stensjöbäcken. En skoterled med tillhörande bro går över bäcken. På vardera sidan av bäckviken finns vindskydd uppsatta. Bästa fisket är ofta i östra delen av sjön, men kan förstås variera beroende vindriktning. Man kan ju prova sig fram var det nappar bäst. Men det kan ta tid eftersom Stensjön är en stor sjö. I Stensjön och Lillstensjön finns enbart öring, tillgången är ganska god, men kunde vara bättre, eftersom visst nätfiske är tillåtet i Stensjön. Stensjön kan vara svårfiskad, men det är sällan man blir utan fångst. Stensjön är en sjö som går bra att fiska eftermiddagar och "tidiga kvällar" sommartid. En bra indikation på hur fisket kan utvecklas, när man kommer till bäckviken en eftermiddag, är om det vakar och man på första kastet med spinnare får napp. Eller om man med maskmete redan får napp inom ca 5 minuter. Då kan fisketuren till Stensjön utvecklas till en härlig upplevelse, med mycket fisk de flesta i "portionsstorlek" samt en och annan på 5-6 hg.

Det finns även en tjärn, Stortjärnen i närheten av Stensjön, som kan vara värt ett besök. För att komma till Stortjärnen, följ en gammal renflyttningsled fram till en bäck som rinner från Stortjärnen, följ denna bäck till tjärnen. Ett annat alternativ är att man från bäckviken tar ut kompassriktning och går på kompass fram till Stortjärnen.

För att ta sig till Lillstensjön, måste man utsätta sig för större strapatser än om man bara ska fiska i Stensjön. Flera alternativa gångvägar kan tänkas: Ett alternativ är att man går Stensjön runt tills man kommer till bäcken som rinner från Lillstensjön ner i Stensjön. Därefter följer man denna bäck till Lillstensjön. Ett annat alternativ är att man mellan Hansselet och Nyselet i Sjougdälven, kör på en skogsbilväg över Sjougdälven. Vägen kan tyvärr vissa somrar vara avskuren pga mycket höga vattenflöden i Sjougdälven. Vid vägs ände är det ca 4 km gångväg till Lillstensjön. Lillstensjön är betydligt mindre än Stensjön, och kan ibland ge riktigt bra fångster.

Bilder från Stensjön

Till toppen av sidan

KORSSELET / SVARTSELET

8 km NV om Norråker. Hit kan du åka bil ända fram till vattnet. Ett fint område - speciellt för dem som gillar gäddfiske, men fångsten kan också bestå av sik, abborre och lake, eller om Du har tur öring och harr. Har Du tillgång till båt, har Du möjlighet att med långdrag (trolling) fånga de riktigt stora öringarna på kanske över 10 kg.

PALATSET / KANALEN VID ERIK MATSSELET

Efter vägen mot Norrsjön ca 11 km NV om Norråker sväng vänster och kör en skogsbilväg några km till vägs ände. Där är det några hundra meters gångväg ned till Palatset, som är en kort strömsträcka mellan Erik Matsselet och Svartselet. Om det är kraftig ström här, händer det att de riktigt grova öringarna i Korsselet vandrar upp i stömmen, och det finns möjlighet att få napp på öringarna på 2 - 10 kg. Vid Palatset finns ett vindskydd med grillplats.

Om Du ska fiska vid kanalen som rinner ut vid Erik Matsselet, fortsätter Du att åka efter vägen mot Norrsjön, tills Du efter ca 14 km NV om Norråker kommer till Långmarksjön. Då svänger Du vänster ned mot Sjougdälven. Efter ca 1 km svänger Du vänster ned mot Erik Matsselet. Om det är påsläpp av vatten som kommer i en tunnel från Stor-Rajan, brukar även här stor öring vandra upp mot strömmen och jaga småfisk. Det finns då chans att även här få napp på grova öringar på 2 - 10 kg.

Fortsätter Du vägen förbi Erik Matsselet, och vidare uppströms Sjougdälven, kommer Du till ytterligare en kanal. Där finns möjlighet att få harr. Även här går det upp grov öring när det är påsläpp av vatten. Här har en öring på 11,140 kg tagits 1994.

LÅNGMARKSJÖN

14 km NV om Norråker, efter vägen mot Norrsjön. Här är en sjö med stor fisk, både öring och röding, men det betyder att de är svårfångade. Sjön ligger mycket lättilgängligt, precis intil vägen. Skulle kunna vara en lämplig sjö för barnfamiljer, men som sagt vad den är svårfiskad. En fångad öring väger i allmänhet 3-7 hg.

Till toppen av sidan

FÅNSJÖN OCH ODUGLIGSJÖN

Från Norråker åker Du vägen mot Harrsjön. Åk genom byn, och sväng vänster när du kommit till utkanten av byn. Kör denna skogsbilväg några km. Sväng därefter höger, och kör ytterligare några km så kommer Du fram till den södra änden av Fånsjön. Lämpligt fiske för barnfamiljer, eftersom det är bilväg ända fram till sjön. I Fånsjön finns både öring och röding.

Fortsätter Du att köra skogsbilvägen längs Fånsjön och upp mot höjderna, kommer Du efter ca 8 km till vägs ände. Där kan Du se Odugligsjön, och Du har nu 500-600 m gångväg ned till sjön. I Odugligsjön finns både öring och röding av bra "portionsstorlek".

 

BUNKSJÖN

Sjön ligger ca 10-11 km bilväg SV om Norråker. Kör vägen mot Harrsjön. När Du kört några km kommer du till en skylt Bunksjön, där Du svänger vänster och kör 5-6 km längs skogsbilvägen, beroende om Du vill fiska i den norra eller södra änden av sjön. Från vägen är det sedan några hundra meters gångväg till sjön. Detta är en sjö med relativt hög medelvikt på fisk som fångas. Detta innebär också att sjön är mycket svårfiskad, fiskarna är svårflörtade, och hinner oftast äta upp sig rejält innan de gör sina misstag och nappar på en spinnare, en fluga eller mask. Många fiskare som hört talas om sjön och dess stora fisk, men inte vet hur sjön ska fiskas, får sällan eller aldrig napp. De ger oftast upp efter 3-4 timmars fiske utan att de fått ett enda napp. Då fisken oftast går långt från land, gäller det vid t ex maskmete att komma så långt ut med betet som man kan. Fisken som är inplanterad öring och röding, simmar nämligen sällan nära land och letar sitt byte, utan håller tydligen till långt från land och äter nattsländelarver och andra insekter. De få tillfällen då fisken behagar jaga nära land, med möjlighet till fångst brukar vara när stora nattsländor kläcks i stora mängder. Om då öringen inte är allt för svårflörtad, och inte allt för kräsen i sitt val av föda, kan det finnas möjlighet att få fina öringar på både mask och spinn, eller varför inte fluga. Storleken på öringen man oftast får är "småöring" på 5 hg till de större öringarna på 1,5-3 kg. En vanlig vikt på en Bunksjööring är oftast 1-2 kg. Men räkna inte med mer än en eller ett fåtal fiskar efter kanske 7-8 timmars ihärdigt fiskande. Dessutom får man ofta räkna med att bli utan fisk trots ihärdigt fiskande. Det har blivit allt svårare att få fisk i Bunksjön under senare år. Den främsta orsaken är förmodligen att det har planterats in lite fisk sedan början av 1990-talet. För att en fiskare ska ha en rimlig chans att få napp i Bunksjön, så måste inplanteringen av fisk öka radikalt. Den som är intresserad av lite statistik från Bunksjön då det gäller mitt eget fiske kan klicka här.

Bilder från Bunksjön

Till toppen av sidan

DANIELSTJÄRNEN

Åk skogsbilvägen som följer Sjougdälven från dess utlopp i Tåsjön, och upp mot Midsommarfjället. Danielstjärnen ligger på vänster sida, och ca 100 m från vägen. I Danielstjärnen är bara röding inplanterad. Detta innebär att den är svårfiskad, och i princip omöjlig att få fisk i under semestermånaden juli. För den som har möjlighet att prova denna tjärn under juni, är möjligheterna betydligt större att lura de kräsna rödingarna till napp. Rödingarnas vikt är i allmänhet ca 2-7 hg.

NEDRE GRANBACKSTJÄRNEN

Fortsätt vägen upp mot Misommarfjället till vägs ände. Följ Skoterleden mot Midsommarfjället. Efter några hundra meter är Du framme vid tjärnen. I tjärnen finns endast öring, och fångstvikten är i allmänhet 2-6 hg. Eftersom det inte är så långt att gå kan det vara ett lämpligt fiske för barnfamiljer.

Till toppen av sidan

GRUNDTJÄRNEN, STORTJÄRNEN, LÅNGTJÄRNEN , BRÄDKOJTJÄRNEN

Från samma vändplan där man parkerar bilen för att gå mot Midsommarfjället, går det en utstakad skoterled som har sin sträckning förbi Gruntjärnen, Stortjärnen och Långtjärnen. Det är ca 2 km gångväg till Grundtjärnen. Fisken som finns i dessa tjärnar är till övervägande delen öring, men det finns även röding, som förmodligen följt med nedströms i bäcken som rinner ut från Odugligsjön och ned i Grundtjärnen. Fångstvikten är i allmänhet 2-5 hg.

En alternativ och närmare gångväg till Långtjärnen är följande : Kör över kanalen som går någon km ovanför Tjärnmyrberget. Följ vägen som går längs Korsselet. Kör över ytterligare en kanal som endast har påsläpp av vatten vid mycket högt vattenstånd i Korsselet. Fortsätt tills Du kommer till en brant stupande bäck, som kommer från Långtjärnen. Det är säkrast att lämna bilen här, och gå ca 1,5 km upp längs en mycket dålig sönderregnad skogsbilväg. När Du kommit upp till vägs ände, är det bara några hundra meter kvar att gå fram till tjärnen. Har Du däremot en terränggående bil, eller inte är så rädd om bilen, kan Du förstås köra hela vägen upp, och behöver då bara gå några hundra meter.

Till toppen av sidan